Kelsen Group’s sociale ansvar (CSR)

Vores CSR strategi hænger nøje sammen med vores overordnede mål om at levere Real food that matters for life’s moments. Vi bestræber os på at være transparente, i alle beslutninger vi tager og i vores måde at agere.

Elementerne i Kelsen Groups sociale ansvar er illustreret i nedenstående diagram:

 

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Som en del af Campbell Soup Company, har Kelsen Group A/S en miljø- og arbejdsmiljøpolitik, der afspejler den dedikerede tilgang, vi har, til måden at drive virksomhed på.
Vi har fokus på vores energi- og vandforbrug samt spild, støj og luft i forhold til omgivelserne, og vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder på at finde løsninger til reduktion af vores vandforbrug og energibesparende tiltag på begge vores fabrikker i Danmark.

Forretningsetik, menneskerettigheder
 og anti-korruption

Vores kodeks for forretningsadfærd og -etik er en del af vores Winning With Integrity program, der også omfatter undervisning af medarbejderne. Dette kodeks beskriver normer, forventninger og politikker, som medarbejderne skal følge. Kodekset og information om vores integritets-hotline er tilgængeligt for alle ansatte på Kelsens intranet.

Leverandørpolitik - Responsible Sourcing Supplier Code

Retningslinjerne i dette kodeks sammenfatter de vigtigste forventninger, som vi har til vores leverandører og deres fabrikker. Alle leverandører og deres produktionsfaciliteter – inklusiv underleverandører og pakkefaciliteter – forventes at følge retningslinjerne i kodekset Responsible Sourcing Supplier Code. Retningslinjerne danner grundlaget for et fortsat samarbejde mellem Kelsen Group og dennes leverandører.

Personalepolitik

Kelsen Groups personalehåndbog bliver udleveret til alle medarbejdere ved ansættelse. En opdateret version af personalehåndbogen er altid tilgængelig på Kelsens intranet sammen med underliggende politikker så som rygepolitik, seniorpolitik og andre politikker.

Opnåede CSR-mål

•    Certificeret palmeolie
Siden 2015 har Kelsen udelukkende brugt segregeret palmeolie, hvilket betyder, at den palmeolie, vi benytter i vores produktion, er dyrket i RSPO-certificerede plantager.

•    Ingen æg fra burhøns
I september 2017 stoppede Kelsen helt med at bruge buræg i produktionen på begge fabrikker i Danmark. Et af Campbell’s CSR-mål er, at man senest i 2025 helt er stoppet med at benytte buræg globalt.


Læs om vores CSR forpligtelser på: http://www.campbellcsr.com/

Andre links:
Code of Business Conduct and Ethics
Responsible Sourcing Supplier Code
Anti-Slavery and Human Trafficking Statement
Anti-Slavery and Human Trafficking Statement – Signed by CEO

Kelsen Group A/S | Bredgade 27 | DK - 8766 Nr. Snede | Danmark | CVR nr. 27703666 | Tlf: +45 72 110 110 | Hjertestarter

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies