Kelsen Group’s sociale ansvar (CSR)

Vores CSR strategi hænger nøje sammen med vores overordnede mål om at levere produkter af høj kvalitet til forbrugere i hele verden. Vi bestræber os på at være transparente, i alle beslutninger vi tager og i vores måde at agere.

Elementerne i Kelsen Groups sociale ansvar bygger på nedenstående elementer:

 

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Kelsen Group A/S har en miljøpolitik, der afspejler den dedikerede tilgang, vi har, til måden at drive virksomhed på.
Vi har fokus på vores energi- og vandforbrug samt spild, støj og luft i forhold til omgivelserne, og vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder på at finde løsninger til reduktion af vores vandforbrug og energibesparende tiltag på begge vores fabrikker i Danmark.
 

Forretningsetik, menneskerettigheder
 og anti-korruption

Retningslinjer for ovenstående er under udarbejdelse, efter salget af Kelsen Group A/S i september 2019.
 

Leverandørpolitik 

Retningslinjer for ovenstående er under udarbejdelse, efter salget af Kelsen Group A/S i september 2019.
 

Personalepolitik

Kelsen Groups personalehåndbog bliver udleveret til alle medarbejdere ved ansættelse. En opdateret version af personalehåndbogen er altid tilgængelig på Kelsens intranet sammen med underliggende politikker så som rygepolitik, seniorpolitik og andre politikker.
 

Opnåede CSR-mål

Certificeret palmeolie. Siden 2015 har Kelsen udelukkende brugt segregeret palmeolie, hvilket betyder, at den palmeolie, vi benytter i vores produktion, er dyrket i RSPO-certificerede plantager.

Ingen æg fra burhøns. I september 2017 stoppede Kelsen helt med at bruge buræg i produktionen på begge fabrikker i Danmark.

 

 

Kelsen Group A/S | Bredgade 27 | DK - 8766 Nr. Snede | Danmark | CVR nr. 27703666 | Tlf: +45 72 110 110 | Hjertestarter

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies