Kelsen Groups sociale ansvar (CSR)

I Kelsen Group forpligter vi os til at drive forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale- og arbejdsmæssige forhold, økonomi - og hvor vi agerer i overensstemmelse med gældende lovgivning samt de højeste etiske standarder.

Vores CSR strategi bygger på principperne i FN’s Global Compact, og retningslinjerne herfor tager udgangspunkt i en bevidst tilgang til virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Dette hænger nøje sammen med vores overordnede mål om at levere produkter af høj kvalitet til forbrugere i hele verden, og vi bestræber os på at være transparente i alle beslutninger, vi tager, og i vores måde at agere på.

Siden januar 2019 har Kelsen Group været medlem af Sedex, der hvert 3. år gennemfører en four- pillar audit


Elementerne i Kelsen Groups sociale ansvar bygger på nedenstående elementer:

 

 

Miljøpolitik

Kelsen Group har en miljøpolitik, der afspejler den dedikerede tilgang, vi har, til måden at drive virksomhed på.

Vi har fokus på det klimamæssige aftryk vores forretning efterlader. Der er særligt fokus på vores energi- og vandforbrug samt spild, støj og luft i forhold til omgivelserne. Vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder på at finde løsninger til reduktioner indenfor ovennævnte områder, og derudover arbejdes der med energibesparende tiltag på begge vores fabrikker i Danmark.

 

Kodeks for forretningsadfærd og -etik

Kelsen Group har et kodeks for forretningsadfærd og -etik. Kodekset, der ligger tilgængeligt for alle virksomhedens medarbejdere, udgør en vigtig del af vores løbende bestræbelser på at sikre integritet. Kodekset beskriver de grundlæggende regler og principper, som gælder os alle i vores daglige arbejde. Kodekset understreger, at vi alle har et personligt ansvar for at gøre opmærksom på overtrædelser af love eller virksomhedens etiske standarder.

 

Leverandørpolitik

Kelsen Groups leverandører spiller en vigtig rolle for kvaliteten af vores småkager. Samtidig vil vi gerne sikre en ansvarsfuld adfærd i vores forsyningskæde. Derfor forventer vi, at alle direkte såvel som indirekte leverandører skriver under på vores leverandørpolitik.

Udover et ufravigeligt krav om at vores samarbejdspartnere overholder deres nationale lovgivning, opstiller politikken også retningslinjer indenfor områder som miljø, arbejdssikkerhed, menneskerettigheder og forretningsetiske forhold.

Ligesom Kelsen har gennemført en Sedex four-pillar audit, opfordrer vi også vores leverandører til at gøre det samme. 

 

Personalepolitik

Kelsen Group vægter medarbejderforhold højt og har en selvfølgelighed i respekten for menneskerettigheder. Vi har fokus på ordentlighed og målsætningen om, at en arbejdsplads skal være sikker, sund og motiverende.

Som et element i udøvelsen af personalepolitikken udleverer Kelsen Group en personalehåndbog til alle medarbejdere ved ansættelse. En opdateret version af personalehåndbogen er altid tilgængelig på Kelsens intranet sammen med underliggende politikker så som rygepolitik, seniorpolitik og andre politikker.

 

 

Kelsen Group A/S | Bredgade 27 | DK - 8766 Nr. Snede | Danmark | CVR nr. 27703666 | Tlf: +45 72 110 110 | Hjertestarter