Kelsen Groups sociale ansvar (CSR)

I Kelsen Group forpligter vi os til at drive forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale- og arbejdsmæssige forhold, økonomi - og hvor vi agerer i overensstemmelse med gældende lovgivning samt de højeste etiske standarder.

Vores CSR strategi bygger på principperne i FN’s Global Compact, og retningslinjerne herfor tager udgangspunkt i en bevidst tilgang til virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Dette hænger nøje sammen med vores overordnede mål om at levere produkter af høj kvalitet til forbrugere i hele verden, og vi bestræber os på at være transparente i alle beslutninger, vi tager, og i vores måde at agere på.

Siden januar 2019 har Kelsen Group været medlem af SEDEX, der hvert 3. år gennemfører en four pillar audit.

Elementerne i Kelsen Groups sociale ansvar bygger på nedenstående elementer:

 

 

Miljøpolitik

Kelsen Group har en miljøpolitik, der afspejler den dedikerede tilgang, vi har, til måden at drive virksomhed på.

Vi har fokus på det klimamæssige aftryk vores forretning efterlader. Der er særligt fokus på vores energi- og vandforbrug samt spild, støj og luft i forhold til omgivelserne. Vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder på at finde løsninger til reduktioner indenfor ovennævnte områder, og derudover arbejdes der med energibesparende tiltag på begge vores fabrikker i Danmark.

 

Kodeks for forretningsadfærd og -etik

Kelsen Group har et kodeks for forretningsadfærd og -etik. Kodekset, der ligger tilgængeligt for alle virksomhedens medarbejdere, udgør en vigtig del af vores løbende bestræbelser på at sikre integritet. Kodekset beskriver de grundlæggende regler og principper, som gælder os alle i vores daglige arbejde. Kodekset understreger, at vi alle har et personligt ansvar for at gøre opmærksom på overtrædelser af love eller virksomhedens etiske standarder.

 

Leverandørpolitik

Kelsen Groups leverandørpolitik er indrettet med henblik på at sikre opfyldelse af vores overordnede CSR strategi. Det forventes således, at alle direkte som indirekte leverandører indretter leverancer og ydelser i overensstemmelse hermed.

Retningslinjer for ovenstående er under udarbejdelse, efter salget af Kelsen Group A/S i september 2019.

 

Personalepolitik

Kelsen Group vægter medarbejderforhold højt og har en selvfølgelighed i respekten for menneskerettigheder. Vi har fokus på ordentlighed og målsætningen om, at en arbejdsplads skal være sikker, sund og motiverende.

Som et element i udøvelsen af personalepolitikken udleverer Kelsen Group en personalehåndbog til alle medarbejdere ved ansættelse. En opdateret version af personalehåndbogen er altid tilgængelig på Kelsens intranet sammen med underliggende politikker så som rygepolitik, seniorpolitik og andre politikker.

 

 

Kelsen Group A/S | Bredgade 27 | DK - 8766 Nr. Snede | Danmark | CVR nr. 27703666 | Tlf: +45 72 110 110 | Hjertestarter

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies