Miljø

Hos Kelsen ved vi, at vores beslutninger og aktiviteter har en indvirkning på verden omkring os

Som en ansvarlig producent af kvalitets butter cookies er vi forpligtet på at reducere den påvirkning, vores aktiviteter har på miljøet og bidrage aktivt til udviklingen af bæredygtige løsninger. Som en del af vores strategi måler vi derfor vores CO2 aftryk og arbejder kontinuerligt på at reducere dette.

Vi har gjort store fremskridt allerede, men vi forpligter os alligevel på at gøre endnu indenfor:

  • Yderligere reduktion af CO2 udslip og energi forbrug
  • Yderligere reduktion af mængden af affald 
  • Yderligere reduktion af vandforbruget
  • Yderligere brug af genbrugsmaterialer i emballager 
  • Yderligere styrkelse af bæredygtig ressourceanvendelse

Kelsen Group A/S | Bredgade 27 | DK - 8766 Nr. Snede | Danmark | CVR nr. 27703666 | Tlf: +45 72 110 110 | Hjertestarter