MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE – JOBANSØGERE

Kelsen Group A/S

1. INDLEDNING

Kelsen Group A/S ("Kelsen", "vi", "vores") er forpligtet til at beskytte dine Personoplysninger (”Personoplysninger”). Denne Meddelelse om databeskyttelse har til formål at oplyse dig om, hvordan Kelsen indsamler og behandler dine Personligoplysninger og til hvilke formål vi behandler disse oplysninger. Vi behandler dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne Meddelelse om databeskyttelse og gældende lovgivning, som vi er underlagt, herunder, hvis det er relevant, den generelle forordning om databeskyttelse (EU 2016/679) (”GDPR”).  
 

2. VORES ANSVAR

Vi er “dataansvarlige” og er derfor ansvarlige for at beslutte, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine Personoplysninger. Vi er forpligtet til at oplyse dig som angivet i denne Meddelelse om databeskyttelse i henhold til artikel 13 og 14 i GDPR. Denne Meddelelse om databeskyttelse gælder for behandling af vores jobansøgeres Personoplysninger.
Det er vigtigt, at du læser denne Meddelelse om databeskyttelse, da den indeholder oplysninger om vores behandlingspraksis i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til GDPR.   
 

3. PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER OM DIG OG FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING

Vi behandler følgende Personoplysninger om dig med det formål, der er angivet nedenfor, og når det er nødvendigt for at opfylde dette formål: Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, foto, alder, uddannelse, personlige interesser, nationalitet, køn, referencer, sprogfærdigheder og andre oplysninger, der fremgår af dit CV og din ansøgning.
Vi må bruge disse oplysninger til at træffe beslutninger om din rekruttering og ansættelse i en bestemt stilling.
Sådan behandling af dine Personoplysninger er nødvendig for at kunne imødekomme din anmodning (den registrerede), når du sender os din ansøgning og dit CV og for at indgå en kontrakt med dig, hvis vi beslutter at tilbyde dig en stilling hos Kelsen, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.
Hvis du bliver bedt om at tage en personligheds- og/eller færdighedstest, indhenter vi dit samtykke til behandlingen, inden du har gennemført sådanne test, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.
 
Hvis du undlader at opgive visse oplysninger
Hvis du undlader at opgive visse oplysninger, når du bliver bedt om det, vil vi muligvis ikke være i stand til at imødekomme din anmodning og tage dig i betragtning i ansættelsesprocessen. I sådanne tilfælde underretter vi dig om konsekvenserne af manglende tilvejebringelse af oplysningerne på tidspunktet for anmodningen. 
 

4. HVEM VI INDSAMLER PERSONOPLYSNINGER FRA

I de fleste tilfælde indsamler vi dine Personoplysninger direkte fra dig. Vi kan dog også indsamle dine Personoplysninger fra andre kilder, såsom dine referencer, eksterne rekrutteringskonsulenter og virksomheden, der gennemfører personligheds- og/eller færdighedstesten.
 

5. HVEM VI DELER DINE PERSONOPLYSNINGER MED

Vi kan dele dine Personoplysninger med tredjeparter, når det påkræves ved lov eller med henblik på at administrere ansættelsesprocessen. Vi kan dele dine Personoplysninger med:
a) Vores moder-, datter- og associerede selskaber og brands;
b) virksomheder, som vi kan kontakte, med henblik på at gennemføre en personligheds- og færdighedstest, såsom SHL Group og HR Solutions.
c) virksomheder, der bistår os med rekrutteringsprocessen, såsom Mercuri Urval.
 

6. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTSLANDE

Vi kan overføre de Personoplysninger, vi indsamler om dig, uden for EU (”EU”). Databeskyttelsesloven pålægger begrænsninger ved overførsel af personoplysninger uden for EU, men sådanne overførsler kan foretages, hvis det land, vi overfører oplysningerne til, har et passende beskyttelsesniveau i forhold til dine rettigheder, der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger eller standardiserede kontraktmæssige bestemmelser, der giver mulighed for overførslen, du har givet dit samtykke, eller overførslen er nødvendig af de i databeskyttelseslovgivningen angivne grunde.
 
Hvis vi overfører dine oplysninger uden for EU til et tredjepartsland uden en tilstrækkelig beslutning fra Europa-Kommissionen, træffer vi passende foranstaltninger, så dine rettigheder til databeskyttelse fortsat beskyttes som beskrevet i denne Meddelelse om databeskyttelse.
 

7. DINE PERSONOPLYSNINGERS SIKKERHED

Internettet er ikke et sikkert medium, og Kelsen kan ikke garantere sikkerheden for personoplysningers, der leveres via internettet. Som sådan sker enhver overførsel af personoplysninger på egen risiko. Vi bestræber os på at indføre procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang. 
 

8. PERIODEN HVOR VI OPBEVARER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine Personoplysninger i forskellige perioder afhængigt af årsagen til, at de blev indsamlet eller så længe loven kræver det. Vi opbevarer dine personoplysninger under ansættelsesprocessen og ikke længere end 6 måneder efter afslutningen af ansættelsesprocessen, medmindre vi har fået dit samtykke til at opbevare dit CV og din ansøgning til fremtidige ledige stillinger.
 

9. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

For at skabe gennemsigtighed om vores behandling af dine Personoplysninger, skal vi informere dig om dine rettigheder. Under visse omstændigheder har du ret til:
a) Anmode om adgang til dine Personoplysninger (almindeligt kaldet “den registreredes anmodning om adgang”). Dette giver dig mulighed for at modtage et eksemplar af de Personoplysninger, som vi opbevarer om dig, og kontrollere, at vi behandler dem på lovlig vis.
b) Anmode om rettelse af de Personoplysninger, vi opbevarer om dig. Dette giver dig mulighed for at rette eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger om dig.
c) Anmode om sletning af dine Personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at anmode os om at slette eller fjerne dine Personoplysninger, hvis ikke der er grund til at vi fortsætter med at behandle dem. 
d) Anmode om begrænsning af behandlingen af dine Personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at anmode os om, at indstille behandlingen af personoplysningerne om dig, f.eks. hvis du ønsker, at vi dokumenterer nøjagtigheden af de pågældende oplysninger eller grunden til at vi behandler dem. 
e) Anmode om overførsel af dine Personoplysninger til en anden part (også kaldet datamobilitet).

Du har også til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis vi afhænger af dit samtykke for at kunne bruge dine Personoplysninger. Hvis du ønsker, at udøve en eller flere af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte privacy@kelsen.com.
 
Retten til at indgive en klage
Du har også ret til at indgive en klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet), hvis du tror eller har mistanke om, at vi behandler dine Personoplysninger på ulovlig vis. Du kan kontakte Datatilsynet på Borgergade 28, 5, 1300 København eller pr. telefon på +45 3319 3200 eller via e-mail på dt@datatilsynet.dk.
 

10. ÆNDRINGER I DENNE MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE 

Vi kan til enhver tid opdatere denne Meddelelse om databeskyttelse, og vi opdaterede senest denne Meddelelse om databeskyttelse den 25. maj 2018.  
 

11. KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål om denne Meddelelse om databeskyttelse eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, bedes du kontakte os på privacy@kelsen.com. Vi kan også kontaktes på vores hjemstedsadresse: Kelsen A/S Group, c/o Privacy Notice – IT Lead, Bredgade 27, DK - 8766 Nr. Snede, Danmark (CVR nr. 27703666). 

 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies