Meddelelse om databeskyttelse

Dette websted drives af Kelsen Group A/S ("Kelsen", "vi", "vores") (CVR-no. 27703666). Denne Meddelelse om databeskyttelse har til formål at oplyse dig om, hvordan Kelsen indsamler og behandler dine personoplysninger (“Personoplysninger”) og til hvilke formål vi kan behandle Personoplysningerne.  

Vores ansvar 

Personoplysninger vi indsamler 

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine Personoplysninger

Deling af dine Personoplysninger 

Overførsel af dine Personoplysninger uden for EU/EØS

Beskyttelse og opbevaring af dine Personoplysninger 

our Dine rettigheder som registreret 

Børn 

Cookies

Ændringer i denne meddelelse om databeskyttelse 

Links

Spørgsmål eller klager 

 

1. VORES ANSVAR 

Vi er “dataansvarlige”, hvilket vil sige, at vi er ansvarlige for at beslutte, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine Personoplysninger. Vi er forpligtet i henhold til artikel 13 og 14 i den generelle databeskyttelsesforordning (EU 2016/679) (”GDPR”) til at oplyse dig som beskrevet i denne Meddelelse om databeskyttelse, som gælder for behandling af personoplysninger, der indsamles fra vores forbrugere via vores websteder (”Webstederne”).

2. PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER 

Vi indsamler Personoplysninger fra dig i forbindelse med oplysning af dine kontaktoplysninger, f.eks. dine for- og efternavne, hjemmeadresse, telefonnummer og e-mail-adresser samt i forbindelse med dine eventuelle forespørgsler, som du frivilligt sender os, når du udfylder relevante afsnit på vores Websted, eller når du sender os en direkte meddelelse via de sociale medier. Vi indsamler disse eller lignende Personoplysninger, f.eks. når du udfylder afsnittet ”Kontakt os” eller på anden måde forespørger om tilgængelighed, ernæring og ingredienser eller giver os feedback. Vi kan også indsamle lignende Personoplysninger, når du deltager i en konkurrence via vores Websteder, på produktindpakninger eller via de sociale medier. Vi kan også indsamle oplysninger via kommunikation mellem dig og os, herunder e-mails og sms’er og oplysninger om dine markedsføringspræferencer. Du kan også give os Personoplysninger via forbrugeranmeldelser eller andre onlinefora.

Vi kan indsamle biografiske oplysninger og kontaktoplysninger fra dig, når du ansøger om en stilling i vores virksomhed. Se venligst vores Meddelelse om databeskyttelse for jobansøgere for yderligere oplysninger, herunder om hvordan vi behandler disse Personoplysninger og vores retsgrundlag for at gøre det. Jobansøgere henvises til vores Websted på www.kelsen.com. 

Vi indsamler også tekniske oplysninger (i det omfang sådanne oplysninger udgør Personoplysninger) gennem din aktivitet på og brug af Webstederne. For eksempel indsamler vi oplysninger om de enheder, du har brugt (f.eks. den IP-adresse, du bruger til at forbinde din enhed til internettet, og den browsertype og -version, du bruger på din enhed) samt oplysninger om din brug af Webstedet og eventuelle tjenester, vi tilbyder (såsom de websteder, du har set). Vi kan modtage oplysninger fra andre kilder, såsom oplysninger fra nogen af de andre Websteder, vi driver, eller nogen af de andre tjenester, vi leverer, hvis du bruger nogen af dem.

Hvis du giver os Personoplysninger om en anden person, skal du sikre dig, før du giver os deres Personoplysninger, at du har deres samtykke til at gøre det, og at de er bekendt med, hvordan vi bruger Personoplysninger som angivet i denne Meddelelse om databeskyttelse.

3. FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores primære formål med at indsamle dine Personoplysninger er at kunne tilbyde dig en tilpasset service. Dine Personoplysninger kan i særdeleshed bruges af os, vores medarbejdere og tjenesteudbydere og videregives til tredjepart til følgende formål. For hvert af disse formål har vi angivet det retsgrundlag, hvorpå vi behandler dine Personoplysninger.

Formål

Retsgrundlag

For at gøre Webstedet tilgængeligt for dig. Dette er i vores legitime interesse (dvs. tilgængeliggørelse af Webstedet for dig), jf. GDPR 6(1)(f).
For at levere de tjenester, vi tilbyder (inklusiv kampagnetilbud, sweepstakes eller konkurrencer). Dette er i vores legitime interesse (dvs. levering af tjenester til dig), og afhængigt af omstændighederne, for at kunne indgå en kontrakt mellem dig og os, jf. GDPR 6(1)(f).
For at kommunikere med dig og andre personer og imødekomme dine anmodninger og besvare dine henvendelser.

Dette er i vores legitime interesse (dvs. levering af og support på Webstedet og tjenesten), jf. GDPR 6(1)(f).

For at opfylde vores forpligtelser som følge af kontrakter indgået mellem dig og os. Dette giver os mulighed for at opfylde en kontrakt mellem dig og os, jf. GDPR 6(1)(b).
For at underrette dig om ændringer på Webstedet. Dette er i vores legitime interesse (dvs. levering af Webstedet og tjenesten), jf. GDPR 6(1)(f).
For at revidere og overvåge brugen af Webstedet og forbedre kvaliteten af Webstedet. Dette er i vores legitime interesse (dvs. levering af Webstedet og tjenesten samt forbedring af og support på sikkerheden af Webstedet og disse tjenester), jf. GDPR 6(1)(f).

Vi kan anmode om dit samtykke i tilfælde, hvor en juridisk begrundelse, der rækker ud over legitime interesser, er påkrævet i henhold til gældende lovgivning (f.eks. i forhold til vores brug af visse cookies), jf. GDPR 6(1)(a).

For at behandle klager, feedback og forespørgsler. Dette er i vores legitime interesser (dvs. levering af og support på Webstedet og tjenesten og forbedringer og udvikling af vores forretningsaktiviteter), jf. GDPR 6(1)(f).
For at foretage tilfredshedsundersøgelser og analyser. Dette er i vores legitime interesser (dvs. levering af og support på Webstedet og tjenesten og forbedring og udvikling af vores forretningsaktiviteter, jf. GDPR 6(1)(f).
For at give dig oplysninger om de tjenester, vi tilbyder, i overensstemmelse med dine præferencer som angivet (dette kan f.eks. være at sende dig markedsføringsoplysninger om produkter eller tjenester, der leveres af en markedsføringspartner, på vegne af den pågældende partner), herunder eventuelle præferencer for markedsføringstilladelser. Vi kan gøre dette baseret på dit samtykke, jf. GDPR 6(1)(a).
For at overholde eventuelle lovmæssige forpligtelser (herunder i forbindelse med en domstolsbeslutning og fastsættelse, fremsættelse eller forsvar af retskrav). Dette er i vores legitime interesse (dvs. beskyttelse af vores selskab, medarbejdere og kunder) og med henblik på opfyldelse af retlige forpligtelser, som vi er underlagt, jf. GDPR 6(1)(f).
For at håndhæve eller gøre aftalerne vedrørende dig gældende (herunder aftaler mellem dig og os). Dette er i vores legitime interesse (dvs. beskyttelse af vores selskab, medarbejdere og kunder), jf. GDPR 6(1)(f).

  
Vi kan også aggregere Personoplysninger for at udarbejde statistikker med henblik på at overvåge brugen af Webstedet med det formål at udvikle Webstedet og vores tjenester, og kan videregive sådan aggregerede statistiske oplysninger til tredjepart. Disse statistikker omfatter ikke oplysninger, der identificerer en person. 

4. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan dele dine Personoplysninger inden for Kelsen-koncernen og visse udvalgte selskaber. Med ”Kelsen-koncernen” menes selskaber inden for Kelsen-koncernen, herunder vores moderselskab, The Campbell Soup Company og vores associerede selskaber. De udvalgte selskaber er dem, der yder teknisk assistance og varetager andre funktioner for at understøtte vores markedsførings- og forbrugerplejeopgaver. Disse tredjeparter omfatter it-tjenesteudbydere, forbrugerplejeudbydere og markedsførings- og reklamebureauer. I nogle tilfælde kan tredjepartsleverandører fungere som dataansvarlige i forhold til dine Personoplysninger, og i disse tilfælde foreslår vi, at du gennemgår deres databeskyttelsespraksis.

De udvalgte selskaber kan få adgang til Personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at varetage sådanne funktioner, men vi tillader dem kun at anvende sådanne Personoplysninger med det formål at varetage den pågældende funktion (som kan omfatte en funktion, som du udtrykkeligt har givet dit samtykke til) og ikke til noget andet formål.

Vi kan overføre dine Personoplysninger til en tredjepart som led i et salg af nogle eller alle dele af vores selskab og aktiver til en eventuel tredjepart eller som en del af en omstrukturering eller omorganisering af selskabet, eller hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine Personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller håndhæve eller gøre vores brugsbetingelser gældende eller for at beskytte vores kunders rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi vil imidlertid træffe foranstaltninger med det formål at sikre, at dine personlige rettigheder fortsat beskyttes.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive eventuelle Personoplysninger efter behov for at overholde enhver lov, regulering eller imødekomme en juridisk anmodning, for at beskytte Webstedets integritet, imødekomme dine anmodninger eller samarbejde i en politi- eller retslig undersøgelse. Vi sælger eller udlejer ikke Personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig i forbindelse med vores webstedsaktiviteter, til tredjepart.

5. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS

Vi kan overføre de Personoplysninger, vi indsamler om dig, uden for EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EU/EØS”). Databeskyttelsesloven pålægger begrænsninger ved overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS, men sådanne overførsler kan foretages, hvis det land, vi overfører oplysningerne til, har et passende beskyttelsesniveau i forhold til dine rettigheder, der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom standardiserede kontraktmæssige bestemmelser, der giver mulighed for overførslen, du har givet dit samtykke, eller overførslen er nødvendig af de i databeskyttelseslovgivningen angivne grunde.

Hvis vi overfører dine oplysninger uden for EU/EØS til et tredjepartsland uden en tilstrækkelig beslutning fra Europa-Kommissionen, træffer vi passende foranstaltninger, så dine rettigheder til databeskyttelse fortsat beskyttes som beskrevet i denne Meddelelse om databeskyttelse. Vi anvender standardiserede kontraktmæssige bestemmelser, der giver mulighed for overførsel til selskaber i Kelsen-koncernen.  

6. BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Internettet er ikke et sikkert medium, og Kelsen kan ikke garantere beskyttelse af dine Personoplysninger, der gives via internettet. Som sådan sker enhver overførsel af Personoplysninger på egen risiko. Vi bestræber os på at indføre procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang til dine Personoplysninger.

Vi opbevarer dine Personoplysninger i forskellige perioder afhængigt af årsagen til, at de blev indsamlet eller så længe loven kræver det.  

7. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

For at skabe gennemsigtighed om vores behandling af dine Personoplysninger, skal vi informere dig om dine rettigheder. Under visse omstændigheder har du ret til at:

a) Anmode om adgang til dine Personoplysninger (almindeligt kaldet “den registreredes anmodning om adgang”). Dette giver dig mulighed for at modtage et eksemplar af de Personoplysninger, som vi opbevarer om dig, og kontrollere, at vi behandler dem på lovlig vis.

b) Anmode om rettelse af de Personoplysninger, vi opbevarer om dig. Dette giver dig mulighed for at rette eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger om dig.

c) Anmode om sletning af dine Personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at anmode os om at slette eller fjerne Personoplysninger, hvis der ikke er nogen grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at anmode os om at slette eller fjerne dine Personoplysninger, hvis du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor).

d) Indsigelse mod behandling af dine Personoplysninger, hvis vi har en berettiget interesse heri (eller tredjepart har en berettiget interesse heri), og der er noget ved din særlige situation, som gør at du ønsker at gøre indsigelse mod behandling på dette grundlag. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine Personoplysninger til direkte markedsføring.

e) Anmode om begrænsning af behandling af dine Personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at anmode os om, at indstille behandlingen af Personoplysninger om dig, f.eks. hvis du ønsker, at vi dokumenterer nøjagtigheden af de pågældende oplysninger eller grunden til at vi behandler dem.

f) Anmode om overførsel af dine Personoplysninger til en anden part (også kaldet datamobilitet).


Du har også til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis vi afhænger af dit samtykke for at kunne bruge dine Personoplysninger. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte privacy@kelsen.com.

Du har også ret til at indgive en klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet), hvis du tror eller har mistanke om, at vi behandler dine Personoplysninger på ulovlig vis. Du kan kontakte Datatilsynet på Borgergade 28, 5, 1300 København eller pr. telefon på +45 3319 3200 eller via e-mail på dt@datatilsynet.dk.

8. BØRN 

Kelsen indsamler eller anmoder ikke forsætligt om Personoplysninger fra nogen person under 13 år eller giver ikke forsætligt sådanne personer mulighed for at tilmelde sig på sine Websteder eller de tjenester, som Webstederne eventuelt leverer. Hvis du er under 13 år, skal du ikke sende nogen oplysninger om dig selv til os, herunder dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse.  

9. COOKIES

En cookie er en tekstfil, vi kan overføre til din harddisk via din webbrowser (f.eks., Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera osv.), når du besøger vores Websteder. Cookies giver os mulighed for at genkende dig, når du besøger Webstedet og hjælper os derfor med at forbedre vores service til dig ved at huske dine præferencer. Cookies kan også bruges til at kompilere aggregerede oplysninger om brugen af vores websteder, f.eks. de områder af vores Websteder, der besøges hyppigst. De aggregerede oplysninger kan bruges til at forbedre indholdet af vores Websteder og lette din brug af dem. Hvis du ønsker at afvise vores cookie, kan du konfigurere din browser til at gøre det. Dog bør du være opmærksom på, at du muligvis ikke vil kunne bruge visse funktioner på vores Websted. For yderligere oplysninger henvises til vores Meddelelse om cookies.

10. ÆNDRINGER I DENNE MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE 

Vi kan til enhver tid opdatere denne Meddelelse om databeskyttelse, som vi sidst opdaterede den 25. maj 2018.. 

11. LINKS

Dette Websted kan indeholde hypertekstlinks til andre websteder, som ikke er under vores kontrol. Vi er ikke ansvarlige for andre websteders databeskyttelsespraksis og anbefaler dig at læse politikkerne om databeskyttelse gældende for hvert websted, du besøger, der indsamler personoplysninger.

12. SPØRGSMÅL ELLER KLAGER

Hvis du har spørgsmål om denne Meddelelse om databeskyttelse eller ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, bedes du kontakte os på privacy@kelsen.com. Vi kan også kontaktes på vores hjemstedsadresse: Kelsen A/S Group, c/o Privacy Notice – IT Lead, Bredgade 27, DK - 8766 Nr. Snede, Danmark.